cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
RICHARD1950
New Contributor

Billing information required email phishing?

Just received this: looks like phishing!

 

Factuurgegevens updaten

Bij LastPass staat beveiliging voorop. Om u extra veiligheid te bieden, vereisen we nu voor alle LastPass-accounts de gegevens van uw betaalkaart als onderdeel van de factuurgegevens. Met deze informatie kunnen we u beter beschermen tegen fraude.

 

Meld u alstublieft aan bij uw LastPass-account om uw factuurgegevens bij te werken met de informatie over uw betaalkaart. Dit duurt slechts enkele minuten. U ontvangt deze boodschap ook als u zich aanmeldt bij uw kluis.

 
Edited by moderator to remove personal account information
 
 
 
 
4 REPLIES 4
RachelO
LogMeIn Contributor

Re: Phishing?

Hello,

 

This is a legitimate email sent from LastPass. LastPass will now require billing information for all LastPass accounts as this information helps us protect you against fraud by ensuring your payment card is authorized to perform transactions to LastPass.

 

Ref: https://support.logmeininc.com/lastpass/help/why-do-i-need-to-update-my-billing-address-information
RachelO is a member of the LogMeIn Community Care Team.

Was your question answered? Please mark it as an Accepted Solution.
Was a post helpful or informative? Give it a Kudos!
RICHARD1950
New Contributor

Re: Phishing?

The answer is not helpful as I do not see any of the mentioned items when opening vault and going to settings

gwilco
New Contributor

Re: Phishing?

Why does Lastpass want to hold my billing details after payment? I don not store credit card info online and only use per transaction.

jpenny84
Valued Contributor

Re: Phishing?

 LastPass is only asking for billing information to tie to the account.  They are not requesting anything payment related such as a credit card.

 

 

Screenshot 2020-12-02 102236.png