cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Klani
New Member

Zmiana komputera

Witam serdecznie, nie potrafię znaleźć rozwiązania mojego problemu, potrzebuje wymienić komputer i potrzebuje żeby nowy komputer był widoczny pod numerem ip nadawanego przez sieć hamachi dla starego komputera?

1 REPLY 1
GlennD
GoTo Manager

Re: Zmiana komputera

Przepraszamy, usługi Hamachi nie mogą zagwarantować statycznego adresu IP, więc po wymianie komputera nowy najprawdopodobniej będzie miał nowy adres IP.

Glenn is a member of the GoTo Community Care Team.

Was your question answered? Please mark it as an Accepted Solution.
Was a post helpful or informative? Give it a Kudo!.

Free new user and admin training