cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
suspiciouscatfo
New Contributor

Fin: tarvitsen apua enkä löydä ohjetta kuinka korjata

Kokeen nimi (Test name): Peer Tulos (Result): [PUNAINEN (RED)] -> Ongelmia löytyi
Lisätiedot (Details):

Tunneli: (Tunnel:) OK (OK)

Paikalliset tulokset:
Sovittimen asetukset:
Sovittimen asetuksia ei saada (Cannot get adapter config)
Liikennekoe: Koetta ei voi suorittaa loppuun (Cannot complete test)
Vertaiskumppanitulokset: [221-658-739]
Sovittimen asetukset: OK (OK)
Liikennekoe: Sisääntuleva liikenne estetty, tarkasta palomuurin asetukset (Inbound traffic blocked, check firewall settings)

---------------------------------------------

 

1 REPLY 1
suspiciouscatfo
New Contributor

Re: Fin: tarvitsen apua enkä löydä ohjetta kuinka korjata

Tunnel:
VPN domain's tap device is down

Local results:
Adapter configuration:
Cannot get adapter config
Traffic test: Cannot complete test
Peer results: [221-658-739]
Adapter configuration: OK
Traffic test: Inbound traffic blocked, check firewall settings

how to fix this, i have windows 7 ultimate