cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted
New Contributor

Ja pierdole

Kurwa mać, co to za chujstwo? człowiek półgodziny weryfikacje przechodzi a tylko chce poexpić no co to jest, pisze skarge do Uni Europejskiej ;D pozdro dla gimbuff